Δούρος Π - Μοσχόπουλος Ν.  Χαρακτηριστικά των προσφύγων που επισκέφτηκαν το Ιατρείο των Γιατρών του Κόσμου στον τόπο υποδοχής  (Μόρια και Καρά Τεπέ της Λέσβου).

8ο Συνέδριο Βιοψυχοκοινωνικής Προσέγγισης στην Ιατρική Περίθαλψη

Δούρος Π. Χαρακτηριστικά των προσφύγων και μεταναστών που επισκέφτηκαν την ψυχολογική υπηρεσία των Γιατρών του Κόσμου στη Μόρια και στο Καρά Τεπέ της Λέσβου (Νοέμβριος 2016 - Δεκέμβριος 2017).

26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής 

Πάνος Δούρος
Ψυχολόγος 
PhDc

Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία

MSc Occupational Psychology
MSc Health Psychology

Επιλεγμένο επιστημονικό έργο

Douros, P. (2021). Psychological interventions for Cotard's syndrome: A case study. International Research Journal of Modernization in Engineering, Technology and Science, 3(3), 1814-1816.

Douros, P, Williamson, J. (2022). Meteorological Psychology: The case of Athens during the 2021 heatwave. International Research Journal of Modernization in Engineering, Technology and Science, 4(5), 1-3.