Δούρος Π. Χαρακτηριστικά των προσφύγων και μεταναστών που επισκέφτηκαν την ψυχολογική υπηρεσία των Γιατρών του Κόσμου στη Μόρια και στο Καρά Τεπέ της Λέσβου (Νοέμβριος 2016 - Δεκέμβριος 2017).

26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής 

Το επιστημονικό μου έργο

Πάνος Δούρος
Ψυχολόγος 
PhDc
MSc Occupational Psychology
MSc Health Psychology

Κατεβάστε και διαβάστε την μετάφραση και απόδοση στα Ελληνικά που έχω επιμεληθεί για το pamphlet του Αμερικανικού Ψυχολογικού Συλλόγου: American Psychological Association. (2008). Answers to your questions: For a better understanding of sexual orientation and homosexuality. Washington, DC: Author. [Retrieved from www.apa.org/topics/lgbt/orientation.pdf.]

Δούρος Π - Μοσχόπουλος Ν.  Χαρακτηριστικά των προσφύγων που επισκέφτηκαν το Ιατρείο των Γιατρών του Κόσμου στον τόπο υποδοχής  (Μόρια και Καρά Τεπέ της Λέσβου).

8ο Συνέδριο Βιοψυχοκοινωνικής Προσέγγισης στην Ιατρική Περίθαλψη